COMUNICAT OFICIAL ALS MITJANS
1 º - Un festival que s'havia programat, concertat mitjançant fintech affiliate programs un conveni de col · laboració amb l'Ajuntament de Reus.
2 º - La finalitat era cultural de difusió de la ciutat de Reus i tenia com a finalitat a més de la cultura la consolidació de la capitalitat de Reus al sud de Catalunya i comunitats veïnes de València i Aragó, després d'una programació contínua al llarg dels anys.
3 º - Per part de l'organització s'havia aconseguit reunir 5 dels primers conjunts de rock estatal i tot després de molt esforç i dos mesos de treball intens.
4 º - Fins al mateix dia en què s'havia de celebrar el concert la binary options affiliate col · laboració entre nosaltres i tots els departaments municipals implicats (cultura, turisme, brigades, policia local, medi ambient) ha estat excel · lent.
5 º - La suspensió del concert ens va causar estupor per ser injustificada, en cap manera motivada i especialment sense notificació formal alguna.
6 º - Tot això ens fa pensar que va ser una decisió unipersonal precipitada i de la motivació no tenim cap element per jutjar en aquests moments. Desitjaríem que no es tractés d'una decisió per criteris polítics o estétics de l'autoritat unipersonal que la va prendre i que no va actuar seguint els procediments adequats.
7 º - Tal actuació de l'administració ha ocasionat pèrdues best forex affiliate program superiors als 105.000 € a l'organització.
8 º - Per part de l'organització es vol fer exprés agraïment a tots els departaments i persones de l'administració que han col · laborat i molt especialment als serveis de cultura de l'Ajuntament de Reus.
9 º - Finalment volem destacar també el nostre agraïment als grups, fans, empreses i associació d'hostaleria que també van resultar perjudicades per aquesta decisió unipersonal.
10 º - Els nostres serveis jurídics estan estudiant les accions a exercir que ens corresponguin.


COMUNICADO OFICIAL A LOS MEDIOS
1º - Un festival que se habia programado, concertado mediante un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Reus.
2º - La finalidad del mismo era cultural de difusión de la ciudad de Reus y tenía por finalidad ademas de la cultural la consolidación de la capitalidad de Reus en el sur de Cataluña y comunidades vecinas de Valencia y Aragon, despues de una programación continua a lo largo de los años.
3º - Por parte de la organización se habia conseguido reunir a 5 de los primeros conjuntos de rock estatal y todo después de mucho esfuerzo y dos meses de trabajo intenso.
4º - Hasta el mismo dia en que debía celebrarse el concierto crypto affiliate program la colaboración entre nosotros y todos los departamentos municipales implicados (cultura, turismo, brigadas, policia local, medio ambiente) ha sido excelente.
5º - La suspensión del concierto nos causo estupor por ser injustificada, en ningún modo motivada y especialmente sin notificación formal alguna.
6º - Todo ello nos hace pensar que fue una decisión unipersonal precipitada y de cuya motivación no tenemos ningún elemento para juzgarla en estos momentos. Desearíamos que no se tratase de una decisión por criterios políticos o estétios de la autoridad unipersonal que la tomó y que no actuó siguiendo los procedimientos adecuados.
7º - Tal actuación de la administración ha ocasionado pérdidas superiores a los 105.000 € a la organización.
8º - Por parte de la organización se quiere hacer expreso agradecimiento a todos los departamentos y personas de la administración que han colaborado y muy especialmente a los servicios de introducing broker program cultura del Ayuntamiento de Reus.
9º - Finalmente queremos destacar también nuestro agradecimiento a los grupos, fans, empresas y asociación de hostelería que también resultaron perjudicadas por esta decisión unipersonal.
10º - Nuestros servicios jurídicos están estudiando las acciones a ejercer que nos correspondan.